Manifesto For Economic Sense från 2012

More than four years after the financial crisis began, the world’s major advanced economies remain deeply depressed, in a scene all too reminiscent of the 1930s. And the reason is simple: we are relying on the same ideas that governed policy in the 1930s. These ideas, long since disproved, involve profound errors both about the causes of the crisis, its nature, and the appropriate response.

These errors have taken deep root in public consciousness and provide the public support for the excessive austerity of current fiscal policies in many countries. So the time is ripe for a Manifesto in which mainstream economists offer the public a more evidence-based analysis of our problems.

Paul Krugman och Richard Layard

Annonser

Löner och arbetslöshet ur ett Post-Keynesianskt perspektiv


Föreställningar av ekonomin

Olikasyner2

Ekonomen Bill Mitchell, tillhörande Modern Monetary Theory, anser att vår tids allmänna bild av ekonomin behöver ändras. Idag ser vi och beter oss som om ekonomin är någonting stående över oss människor och planeten vilka då behöver offra sig för att hålla igång den i dess nuvarande form. Vi drivs till att arbeta längre tider än teknologiutvecklingen kräver, till arbetsförhållanden som är negativa istället för positiva för våran lycka och vi drivs till att förbruka och ta ut mer resurser än vad planeten klarar av. I den här föreställningen existerar människor och planeten för att tjäna ekonomin. När den inte längre växer ska vi arbeta hårt och offra oss för att hålla ekonomin vid ”liv”, och de människorna som faller utanför, de fattiga, arbetslösa, invandrare eller minoritetsgrupper förstås då som tärande, vi vet hur det hittas på något som är fel med de som klassas som ”dem”. I det här sättet att tänka ses människornas och planetens roll inte som något mer än tjänare för ekonomin.

Mitchell menar att vi behöver istället se ekonomin som underordnad oss människor som här är inbäddade i och en del utav den planeten vi lever på. Med en sådan mental representation av ekonomins plats inser vi att den är skapad och formad av oss snarare än något heligt, allsmäktigt ovanför att avguda. Här finns inget naturligt med ekonomin alls, allt inom och med den kontrolleras utav oss. Vi förstår då enkelt att dess enda syfte är att tjäna oss och att vi kan ändra den närhelst vi vill. Där ekonomin inte hjälper till att uppnå mål vi önskar i samhället som hållbarhet, jämlikhet, förutsättningar för demokrati mm. så förändrar vi den tills de uppnås. Det finns inte längre något som stoppar en, begränsningarna för vad som går att ”tänka ekonomiskt” blir inga mer än de som sätts av ens fantasi och kreativitet, och det enda som blir kvar är ett val mellan att agera för den förändringen en vill se eller inte.

Vi borde därför alltid fråga oss vad det är som vi vill uppnå istället för att begränsa oss till vad dagens ekonomi tillåter, eftersom den alltid går att ändra och modifiera finns det ingen anledning till att låta dagens form av den begränsa en. När vi sen vet vad det är vi vill uppnå är det bara att börja arbeta ut hur det går att uppnå och sedan att pröva sig fram för att nå det målet. När en går från att tänka på ekonomi som i bild 1 till att se det som i bild 2 blir detta lika självklart som det bör vara. Vi skapar, upprätthåller och återskapar alltid ekonomi och ekonomier med vårt beteende och det finns inget som stoppar oss förutom oss själva från att ändra det, med tillräcklig kreativitet och smarta lösningar är världen vi vill se möjlig.

Föreläsningen det är hämtat ifrån går att se här.