Vetenskapssyn för samhällsvetenskaper

Ekonomi är en samhällsvetenskap och ingen naturvetenskap, hur mycket ekonomer än försöker efterlikna naturvetenskaperna. Pluralism, att fler teorier och förklaringar används och är representerade, är därför något som borde vara en lika klar självklarhet som det är inom de andra samhällsvetenskaperna. Teorier och förklaringar borde mätas efter deras meriter, inte genom att en helt enkelt har ett monopol på förklaringar som en idag ser ut inom den nationalekonomiska vetenskapen. En person som har läst både statsvetenskap och nationalekonomi vet själv hur stor skillnaden är. Inom statsvetenskapen talar en om flera teorier och metoder för att sen tillämpa dem på samma fråga för att se vad de kan eller inte kan förklara, medans en inom nationalekonomin ska förklara allt utifrån en bestämd teori eller uppsättning metoder som lärs ut. Det hela fångas i citatet nedan

Political science is not a science like physics. Whether it deserves to be called a science at all is a question I’ll evade here. But it is a systematic way of understanding events and maybe gaining some insight into the possible future. To argue a point in political science, you start by laying out competing theories about a situation, each in its most persuasive form. Then you ask what results each theory would be expected to produce and how they compare with actual events. The theory that does the best job is the strongest. I think economics might proceed along these lines, admitting competing models to explain situations and seriously asking which seems to do the better job.

Jonathan Schlefer

Annonser

Behovet av att förnya utbildningen

[E]conomists need to take account of the evidence on people reacting and how they take those decisions, that’s behavioural psychology, we have to take that at center stage of the mainstream and not have it just as an add-on to the mainstream, and that means actually rethinking quite alot of consumer theory. For me it means not teaching people the formal proofs of utilitarian based consumer theory and the existence of general equilibrium. We can ditch all of that, it’s not useful.

Wow! Vad skulle det betyda för nationalekonomiutbildningen i sverige? Utilitaristiska konsumentteorin och generella jämviktsmodeller är trots allt vad studenter i nationalekonomi lägger nästan hela sin tid på i grundkursen att lära sig. Vad skulle de kunna lära sig istället? Se Diane Coyles föreläsing som arrangerats av studentgruppen Rethinking Economics i London.


Decade zero


Vart går investeringar?

Och en snabb genomgång av exempel på vad som går att göra åt det