Till bubblan går lånen

If you get a flow of credit increasing, as we’ve seen in the last few years —that flow of credit didn’t go to more wealth accumulation as we normally use the term in economics, as capital goods. What you got is an increase in bubbles of one kind or another.

What has happened repeatedly in recent years is that we’ve had monetary authorities allowing — through deregulation and lax standards —banks to lend more. But this lending has not gone for creating new business, not for capital goods. Disproportionately it has gone to increase the value of land and other fixed resources (buildings, real estate, etc). And that’s what everybody was worried about. 

Joseph Stiglitz

Annonser

Modern Money Theory, återupplivande av förlorade lärdommar


Vad alla ekonomer borde veta om produktionsfunktionen

I utbildningen av nationalekonomer används funktionen flitigt utan att studenter ens får höra om den litteratur som finns om problemen med aggregerade produktionsfunktioner och under vilka förhållanden de ens skulle vara möjliga. Något som i litteraturen kallas för Cambridge kapitalkontroversen och Aggregeringsproblemet har försvunnit från utbildningen där en helt enkelt lär sig att tillämpa produktionsfunktionen utan att få kännedom om dess teoretiska grund, ifall den är rimlig eller inte. Hela situationen fångas med ekonomen Alan Kirmans citat där han påpekar om att ekonomer är ”not even concerned over the sea-worthiness of the vessel in which they are sailing” (Kirman, 1989). Denna anmärkning är alldeles för sann när det gäller produktionsfunktionen plats inom nationalekonomin där det är hög tid att ekonomer gick tillbaka till litteraturen som finns om kapitalkontroversen och aggregeringsproblemet, den energin och tiden som läggs på produktionsfunktioner är alldeles för stor för att inte ta litteraturen kring dess problem på allvar. Här är exempel på 3 artiklar som alla studenter och forskare i nationalekonomi därför borde läsa och ta till sig om produktionsfunktioner:

AGGREGATE PRODUCTION FUNCTIONS – A PERVASIVE, BUT UNPERSUASIVE, FAIRYTALE
Franklin M. Fisher

AGGREGATION IN PRODUCTION FUNCTIONS: WHAT APPLIED ECONOMISTS SHOULD KNOW
Jesus Felipe and Franklin M. Fisher

Putting an end to the aggregate function of production… forever?
Bernard Guerrien and Ozgur Gun


IMFs chefsekonom om de traditionella makromodellerna

It may be time to start thinking outside the box.

Maurice Obstfeld

För att tänka utanför lådan måste en först dra ut huvudet ur den. Neoklassiska mainstreamekonomer har idag huvudet i deras egna verktygslåda och ser inte de metoder och teorier som ekonomer utanför det teoretiska ramverket har utvecklat för att förstå ekonomiska problem. När de ska ”tänka om” är det alltså stor risk för att de helt enkelt försöker tillämpa små korrigeringar av sin nuvarande logik, en logik som i grunden inte är tillräcklig för att besvara och lösa alla ekonomiska problem. Ekonomer behöver därför fler verktyg och fler perspektiv. Dessa verktyg finns även redan att hämta genom att erkänna de andra teoriströmningarna som existerar utanför den neoklassiska mainstreamen, det räcker med att bara ut huvudet ur verktygslådan fylla den med nya som redan finns där. Det gäller helt enkelt att erkänna annat ekonomiskt tänkande, att låta sig få kännedom om dessa och lära sig om deras metoder vilka kan ge en nya insikter och lösningar på problem som neoklassiskt tänkande idag visat sig ha svårt att lösa. Ur det samarbetet mellan teorierna kan även nya metoder växa fram som tillämpar tänkande från de båda tankesätten. Som Bank of England’s chefsekonom Andrew Haldane beskriver det när han talar om pluralism i sitt förord till studentgruppen Post-Crash economics rapport Education, Economics and Unlearning:

Employers of economists, like the Bank of England, stand to benefit from such an evolution in the economics curriculum. Answering effectively public policy questions of the future requires an understanding of the past. It also requires eclecticism in the choice of methodology, a knowledge of political economy, an appreciation of institutions, an understanding of money and banking. A revamped economics curriculum could serve these needs, and hence those of public policy, well.

Andrew Haldane