Century of the self

Dokumentärserie av Adam Curtis som alla bör se, den visar hur vetenskap och målmedvetet planerande legat bakom skapandet av konsumtionskulturen och eliters syn på demokrati historiskt vilket lett dem till att försöka att styra och dirigera människors beteenden. Den lyfter viktiga och intressanta frågor som ekonomer hållit tyst om alltför länge, denna historia och kunskap om makt och propaganda borde även vara en självklar del utav nationalekonomiutbildningen, framförallt med tanke på den roll multinationella företag och public relations har i dagens värld.

http://topdocumentaryfilms.com/the-century-of-the-self/

Annonser

Demokrati

Carlins beksrivning må stämma men hans pessimistiska framtidstro över att ingenting kommer att förändras är felaktig, den kan även sägas vara antidemokratisk eftersom den inte uppmanar till handling utan leder en till att knyta näven i fickan. Problemet är att han kommer då att tjäna de intressen han själv kritiserar genom att immunisera dem från möjligheten till förändring. För om en som honom utgår ifrån att ingenting kommer att förändras varför då ens försöka göra något åt det? Det utesluter all form av försök att skapa en bättre värld redan från starten, ett missnöjt accepterande över att världen inte är som en önskar blir vad som är kvar. Samtidigt som vi vet att mycket har förändrats och att världen inte är densamma idag som den var för 50 år sedan. En fråga är då varför skulle det vara omöjligt till förändring inom även ekonomin?

För att det som Carlin beskriver ska fortsätta krävs det alltid att människorna accepterar, följer och inrättar sig i den ordningen. Den måste dag för dag reproducera sig självt för att existera, det finns inget givet med den. Om människor inte längre skulle tolerera eller acceptera det som är finns det plötsligt en öppning för förändring. För den som på allvar är intresserad av värden som demokrati skulle jag istället rekommendera budskap likt detta