IMFs chefsekonom om de traditionella makromodellerna

It may be time to start thinking outside the box.

Maurice Obstfeld

För att tänka utanför lådan måste en först dra ut huvudet ur den. Neoklassiska mainstreamekonomer har idag huvudet i deras egna verktygslåda och ser inte de metoder och teorier som ekonomer utanför det teoretiska ramverket har utvecklat för att förstå ekonomiska problem. När de ska ”tänka om” är det alltså stor risk för att de helt enkelt försöker tillämpa små korrigeringar av sin nuvarande logik, en logik som i grunden inte är tillräcklig för att besvara och lösa alla ekonomiska problem. Ekonomer behöver därför fler verktyg och fler perspektiv. Dessa verktyg finns även redan att hämta genom att erkänna de andra teoriströmningarna som existerar utanför den neoklassiska mainstreamen, det räcker med att bara ut huvudet ur verktygslådan fylla den med nya som redan finns där. Det gäller helt enkelt att erkänna annat ekonomiskt tänkande, att låta sig få kännedom om dessa och lära sig om deras metoder vilka kan ge en nya insikter och lösningar på problem som neoklassiskt tänkande idag visat sig ha svårt att lösa. Ur det samarbetet mellan teorierna kan även nya metoder växa fram som tillämpar tänkande från de båda tankesätten. Som Bank of England’s chefsekonom Andrew Haldane beskriver det när han talar om pluralism i sitt förord till studentgruppen Post-Crash economics rapport Education, Economics and Unlearning:

Employers of economists, like the Bank of England, stand to benefit from such an evolution in the economics curriculum. Answering effectively public policy questions of the future requires an understanding of the past. It also requires eclecticism in the choice of methodology, a knowledge of political economy, an appreciation of institutions, an understanding of money and banking. A revamped economics curriculum could serve these needs, and hence those of public policy, well.

Andrew Haldane

Annonser