Den skapade konsumtionskulturen

En viktig poäng som vi historiskt verkar ha glömt, eller som det pratas alldeles för lite om, är hur den konsumtionskultur vi lever med idag är ett resultat av medvetet planerande och formande av människor. Detta är viktigt eftersom bristen av detta försvårar för oss att tänka alternativ till det vi lever idag, när vi inte har något att jämföra det med, eller förstår att det har uppkommit lämnas det under slöjan av vad vi lärt oss, våra vanor, inlärda reaktioner och aspirationer, det som är ”normalt”.

Läs därför Victor Lebow’s ”Price Competition in 1955” och lägg märke till han beskriver vår konsumtionskultur som medvetet skapad för att upprätthålla industriernas produktivitetsökningar. För att producera något måste en också ha köpare, när ens produktionskraft ökade mötte industrialister alltså utmaningen att skapa konsumenter till deras produkter för utan dem vore produktionen meningslös. För att se hur psykologi och vetenskap varit tätt kopplat till detta projekt ”of molding the American mind” titta på Adam Curtis dokumentärserie ”The century of self”, eller läs om Public Relationsgrundaren Edward Bernays och hans bok Propaganda vilket på den tiden var ett positivt laddat ord vilket sedan ersattes efter andra världskriget av ”public relations”. Lägg även märke till de extremt odemokratiska och manipulerande dragen en finner i texter likt Lebow’s här under.

Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfactions, our ego satisfactions, in consumption. The measure of social status, of social acceptance, of prestige, is now to be found in our consumptive patterns. The very meaning and significance of our lives today expressed in consumptive terms. The greater the pressures upon the individual to conform to safe and accepted social standards, the more does he tend to express his aspirations and his individuality in terms of what he wears, drives, eats- his home, his car, his pattern of food serving, his hobbies.

These commodities and services must be offered to the consumer with a special urgency. We require not only “forced draft” consumption, but “expensive” consumption as well. We need things consumed, burned up, worn out, replaced, and discarded at an ever increasing pace. We need to have people eat, drink, dress, ride, live, with ever more complicated and, therefore, constantly more expensive consumption. The home power tools and the whole “do-it-yourself” movement are excellent examples of “expensive” consumption.

What becomes clear is that from the larger viewpoint of our economy, the total effect of all the advertising and promotion and selling is to create and maintain the multiplicity and intensity of wants that are the spur to the standard of living in the United States. A specific advertising and promotional campaign, for a particular product at a particular time, has no automatic guarantee of success, yet it may contribute to the general pressure by which wants are stimulated and maintained. Thus its very failure may serve to fertilize this soil, as does so much else that seems to go down the drain.

As we examine the concept of consumer loyalty, we see that the whole problem of molding the American mind is involved here.

Victor Lebow

Annonser

Century of the self

Dokumentärserie av Adam Curtis som alla bör se, den visar hur vetenskap och målmedvetet planerande legat bakom skapandet av konsumtionskulturen och eliters syn på demokrati historiskt vilket lett dem till att försöka att styra och dirigera människors beteenden. Den lyfter viktiga och intressanta frågor som ekonomer hållit tyst om alltför länge, denna historia och kunskap om makt och propaganda borde även vara en självklar del utav nationalekonomiutbildningen, framförallt med tanke på den roll multinationella företag och public relations har i dagens värld.

http://topdocumentaryfilms.com/the-century-of-the-self/